Teknik Menyalin Gambar Memakai Skala

Menyalin gambar dengan skala, khususnya untuk memperbesar atau memperkecil gambar mungkin jarang diterapkan. Padahal dengan meniru gambar memakai skala, maka gambar akan mendapatkan perbandingan yang sama.
Nikmati metode praktis kami dalam menyalin gambar menggunakan skala melalui ketiga gambar di bawah ini.
Teknik Menyalin  Gambar Obyek Memakai Skala
Gambar 1.
Cara Menyalin  Gambar Peta Memakai Skala
Gambar 2.
TehnikMenyalin Menggambar Dengan Skala untuk mendapatkan perbandingan yang seimbang.
Gambar 3.
Coba teliti dengan cermat, dengan mempergunakan skala, menyalin gambar akan mendapat perbandingan yang betul menurut  pengalian berapa gambar besar yang dikehendaki. Demikian pula sebaliknya jika kita hendak mengecilkan gambar.

Pos terkait